§ 1

PREAMBUŁA

 1. Odkrywcy Taurus to projekt motywacyjny, który ma na celu budowanie społeczności promującej aktywny wypoczynek, podróże i amatorską aktywność sportową.
 2. Odkrywcy Taurus motywuje swoich uczestników: oferując korzyści, inspirując do działania i wspierając najbardziej aktywnych Odkrywców.
 3. Odkrywcy Taurus promuje także rodzinną, polską markę TAURUS, która powstała i rozwija się dzięki realizowanej misji, której ducha oddają Odkrywcy Taurus.
 4. Szczegóły dotyczące zasad w/w projektu pod nazwą Odkrywcy Taurus określa niniejszy regulamin.
§ 2

DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin dotyczy projektu „Odkrywcy Taurus” (zwana w dalszej części regulaminu „Odkrywcy Taurus”). Treści dotyczące Odkrywcy Taurus zawarte w materiałach reklamowych mają charakter informacyjny. Moc wiążącą zawierają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Organizatorem Odkrywcy Taurus jest Taurus Active sp. z o.o. , NIP 6351864367, Regon 524105331 z siedzibą przy ul. Józefa Wieczorka 11, 43-190 Mikołów (zwany w dalszej części regulaminu „Organizatorem” lub „Taurus”) będący właścicielem serwisów internetowych taurus.info.pl oraz OdkrywcyTaurus.pl.
 3. Konto – część serwisu internetowego OdkrywcyTaurus.pl dostępna po zalogowaniu dla Odkrywców Taurus, za pośrednictwem której Odkrywca Taurus posiada dostęp do swoich danych i korzyści.
 4. Odkrywca Taurus/Odkrywcy Taurus/uczestnictwo w Odkrywcy Taurus – osoby posiadające konto w serwisie internetowym OdkrywcyTaurus.pl.
 5. Korzyści – rabaty, produkty, usługi oferowane dla Odkrywców Taurus wynikające z uczestnictwa w Odkrywcy Taurus.
 6. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
 7. Polityka Prywatności – dokument umieszczony na serwisie internetowym taurus.info.pl zawierający szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych m.in. Odkrywców Taurus, regulujący w szczególności przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, osób korzystających z serwisu OdkrywcyTaurus.pl, oraz zasady przeprowadzania czynności marketingowych, a także stosowania plików Cookies.
 8. Program Taurus – program lojalnościowy Taurus, zamknięty z dniem …. którego uczestnicy z zachowaniem określonych warunków mogą/mogli zarejestrować się w uproszczony sposób do Społeczności Odkrywców zachowując dotychczasowe przywileje.
§ 3

UCZESTNICTWO W ODKRYWCY TAURUS

 1. Rejestrując się na stronie OdkrywcyTaurus.pl stajesz się częścią społeczności Odkrywców, nabywasz określone wymienione dalej korzyści, masz także szansę skorzystania z dodatkowych możliwości wsparcia Twoich pasji i planów podróżniczych dzięki firmie Taurus.
 2. Udział w Odkrywcy Taurus jest dobrowolny i uzależniony od czynności podania wymaganych danych osobowych (imię, nazwisko, email, tel., kod pocztowy, data urodzenia, hasło do konta) zarejestrowania i aktywacji konta w serwisie OdkrywcyTaurus.pl.
 3. Rejestracji w Odkrywcy Taurus można dokonać samodzielnie, we własnym imieniu w serwisie OdkrwycyTaurus.pl lub wypełniając formularz członkostwa w jednym z salonów sprzedaży Taurus z pomocą obsługi salonu.
 4. Taurus zastrzega sobie możliwość ustanowienia innego lub zmiany sposobu przystąpienia do Odkrywcy Taurus.
 5. Uczestnik, rejestrujący się w Odkrywcy Taurus w pełni akceptuje niniejszy regulamin.
 6. Odkrywcami Taurus mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne.
 7. Uczestnik ma prawo w każdej chwili do odstąpienia od uczestnictwa w Odkrywcy Taurus. Rezygnacja z uczestnictwa oznacza jednocześnie usunięcie konta i utratę korzyści.
 8. Odkrywca Taurus może zrezygnować z uczestnictwa w Odkrywcy Taurus:
  • Usuwając konto w serwisie OdkrywcyTaurus.pl / Menu „usuń konto”,
  • przesyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres odkrywcy@taurus.info.pl jednoznaczną rezygnację z uczestnictwa w Odkrywcy Taurus.
 9. W przypadku zmiany danych osobowych, w tym ich korekty, uczestnik powinien niezwłocznie dokonać stosowanych zmian w koncie Odkrywcy Taurus. Niemożliwa jest zmiana adresu e-mail, który jest identyfikatorem transakcji w zew. systemie transakcyjnym.
§ 3

UPROSZCZONE ZASADY REJESTRACJI UCZESTNIKÓW PROGRAMTAURUS.PL

 1. Proces rejestracji dla uczestników ProgramTaurus.pl jest uproszczony. Użytkownicy mogą automatycznie przenieść swoje dane do OdkrywcyTaurus.pl bez konieczności przechodzenia całego procesu rejestracji. W wiadomości email ze stosownym zaproszeniem wysłanym do wszystkich uczestników, osoba która chce zarejestrować konto, wystarczy, że na wskazanej w zaproszeniu stronie zaakceptuje niemniejszy regulamin, wyrazi niezbędne zgody i kliknie przycisk „Przechodzę do Odkrywców”. Jej dane zostaną skopiowane do Odkrywcy Taurus.
 2. Uczestnicy ProgramTaurus.pl rejestrując się na stronie OdkrywcyTaurus.pl w w/w sposób, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia zakończenia ProgramTaurus.pl zachowują prawo do zachowania korzyści: przedłużonej o 1 rok gwarancji.
§ 4

OGÓLNE ZASADY

 1. Odkrywcy Taurus jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 12.08.2019r. 00:01 bezterminowo, lub do odwołania przez Organizatora, w serwisie internetowym OdkrywcyTaurus.pl, taurus.info.pl oraz w Salonach sprzedaży Taurus.
 2. Salony i punkty sprzedaży nie będące autoryzowaną siecią Salonów Taurus mogą wyłącznie promować Społeczność Odkrywców nie mogę jednak rejestrować Odkrywców oraz oferować korzyści wynikających z Odkrywcy Taurus.
 3. Autoryzowana lista Salonów sprzedaży oferująca korzyści Odkrywcy Taurus.
  • Salon Taurus Mikołów, ul. Wieczorka 11, 43-190 Mikołów,
  • Salon Taurus Warszawa, ul. Wąwozowa 17, 02-796 Warszawa,
  • Salon Taurus Warszawa, Al. Prymasa Tysiąclecia 76B, 01-424 Warszawa,
  • Salon Taurus Sopot, ul. Rzemieślnicza 13, 81-855 Sopot,
  • Salon Taurus Szczecin, ul. Mieszka I 21, 71-007 Szczecin,
  • Salon Taurus Poznań, ul. Wieruszowska 10, 60-166 Poznań,
  • Salon Taurus Rybnik, ul. Prosta 144, 44-203 Rybnik,
  • Salon Taurus Rzeszów, Al. Józefa Piłsudskiego 6 35-074 Rzeszów,
  • Salon Taurus Bydgoszcz, ul. Świętego Maksymiliana Kolbego 24, 85-433 Bydgoszcz,
  • Salon Taurus Wrocław, ul. Bolesława Krzywoustego 82-86, 51-166 Wrocław,
  • Salon Taurus Kraków, ul. Wielicka 228, 30 -663 Kraków.
  • Aktualna lista salonów dostępna jest w serwisie internetowym taurus.info.pl.
 4. Transakcje zakupu rejestrowane są na koncie Odkrywcy Taurus od momentu rejestracji. Sprzedawcy w Salonach oraz sklepie taurus.info.pl mogą zarejestrować transakcje pod następującymi warunkami:
  • konto Odkrywcy istnieje i jest aktywne,
  • konto Odkrywcy nie istnieje ale przed sprzedażą, obsługa Salonu zarejestruje Odkrywcę pisemnie za pomocą właściwego formularza a Odkrywca zaakceptuje niniejszy Regulamin,
  • identyfikator Konta odkrywcy oraz dane Odkrywcy są prawdziwe i poprawne,
  • Odkrywca aktywuje Konto Odkrywcy potwierdzając email swój email. Konto Odkrywca może aktywować / zweryfikować email w późniejszym terminie, jednak bez aktywowania Konta Odkrywca nie będzie mógł zrealizować wskazanych w niniejszym regulaminie korzyści .
  • Aktywacji konta może dokonać jedynie Odkrywca. Obsługa salonu sprzedaży jest uprawniona do rejestracji, bez potwierdzenia email konto Odkrywcy nie będzie aktywne.
 5. Transakcje rejestrowane są na koncie Odkrywcy Taurus:
  • W w/w Salonach Taurus w momencie zakupu, kupujący podaje sprzedawcy adres email użyty do rejestracji konta Odkrywcy Taurus. Jeżeli dane zgadzają się do transakcji przypisywany jest identyfikator konta.
  • W sklepie internetowym taurus.info.pl każdorazowo w procesie zakupowym pod polem uwagi Klient powinien odznaczyć zgodę na przekazanie adresu email do sys. transakcyjnego w celu umożliwienia odnotowania transakcji na koncie Odkrywcy Taurus. Adres email z zamówienia w sklepie oraz email konta muszą być identyczne aby transakcja została zarejestrowana.
 6. Informacji o zarejestrowanych transakcjach udziela wyłącznie obsługa salonów i sklepu online taurus.info.pl po ówczesnej weryfikacji Odkrywcy. Odkrywca Taurus na swoim koncie po zalogowaniu nie widzi zarejestrowanych transakcji. Po zalogowaniu na konto Odkrywca Taurus w zakładce korzyści widzi natomiast dostępne korzyści.
§ 4

KORZYŚCI

 1. Odkrywca Taurus po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta nabywa określone prawa do:
  • przedłużonej o 12 miesięcy gwarancji na zakupiony produkt w firmie Taurus. Przedłużona gwarancja dotyczy wyłącznie produktów marki Taurus.
  • braku konieczności posiadania paragonu lub innego dowodu zakupu, np. w trakcie postępowania reklamacyjnego.
 2. Aby zrealizować korzyści Odkrywców Taurus:
  • Przedłużona gwarancja lub reklamacja bez paragonu – należy podać sprzedawcy adres email, na podstawie którego zweryfikuje Odkrywcę Taurus i obsłuży usługę gwarancyjną /reklamację.
 3. Aktualna lista korzyści wraz z kwotami i wartościami rabatów dostępna jest na stronie OdkrywcyTaurus.pl.
 4. Będąc aktywnym Odkrywcą Taurus możesz skorzystać także z dodatkowego wsparcia firmy Taurus. Szczegóły znajdziesz na stronie OdkrywcyTaurus.pl. Stosowny wniosek i swoją wyprawę możesz zgłosić od razu w formularzu rejestracji lub później, odpowiedni formularz znajdziesz po zalogowaniu na koncie Odkrywcy Taurus.
§ 5

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych, w związku z uczestnictwem w Odkrywcy Taurus jest Taurus Active sp. z o.o. , NIP 6351864367, Regon 524105331 z siedzibą przy ul. Józefa Wieczorka 11, 43-190 Mikołów.
 2. Odkrywca Taurus ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, uczestnik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W szczególności przysługuje mu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, a także w celach analitycznych.
 3. Dane osobowe uczestnika przetwarzane są w celu realizacji Odkrywcy Taurus, oraz celów prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę Taurus, co oznaczana m.in. (podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit. a RODO):
  • przetwarzania danych osobowych w celu otrzymywania upominków przez uczestnika w ramach Odkrywców Taurus,
  • przetwarzania danych osobowych w celu otrzymania przez uczestnika kuponu 40zł. na zakupy w firmie Taurus,
  • w celu otrzymania wsparcia w wyposażenie w sprzęt – w ramach propozycji wsparcia Odkrywców,
  • prowadzenia badań statystycznych (podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit. f RODO) ,
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub dystrybuowanych przez Taurus oraz usług,
  • rozpatrywania reklamacji.
 4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Odkrywca Taurus posiada prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje mu prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzyma on od Taurus swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 6. Odkrywca Taurus posiada również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Może to zrobić na adres Taurus Active sp. z o.o. Józefa Wieczorka 11, 43-190 Mikołów lub na adres e-mail: taurus@taurus.pl lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl/83/.
 7. Dane osobowe Odkrywcy Taurus przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Odkrywcą Taurus a Taurus na uczestnictwo w Odkrywcach Taurus, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.
 8. W przypadku wyrażenia przez Odkrywcę Taurus dobrowolnej wyraźnej zgody Taurus będzie mógł przetwarzać dane osobowe Odkrywcy Taurus przy pomocy tzw. Profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji). Profilowanie będzie wykorzystywane przez Taurus na potrzeby przygotowania dla uczestnika odpowiedniej oferty handlowej.
 9. W przypadku wyrażenia przez Odkrywcę Taurus zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Taurus może przekazywać uczestnikowi informacje handlowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, ze zm.)
 10. W przypadku wyrażenia przez Odkrywcę Taurus zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą telefoniczną, Taurus może przekazywać Odkrywcy Taurus informacje handlowe na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz.U.2017 r. poz. 1907, ze zm.), Taurus będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
§ 6

REKLAMACJE

 1. Reklamacja dotycząca Odkrywcy Taurus może być zgłaszana w formie pisemnej na adres siedziby Taurus oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: odkrywcy@taurus.info.pl.
 2. W reklamacji należy wskazać dane Odkrywcy Taurus, tj. email (identyfikator) imię, nazwisko, adres zamieszkania/korespondencyjny, dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.
 3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w § 6 pkt 1 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty wpłynięcia reklamacji. Odkrywca Taurus zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Taurus listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika lub za pośrednictwem adresu email, który Odkrywca Taurus podał przy rejestracji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Odkrywca Taurus jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, zmianę adresu email (identyfikatora konta) jak również za zmiany innych danych uniemożliwiających prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Taurus, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Odkrywcy Taurus dostępny jest w siedzibie Organizatora, w serwisie internetowym OdkrywcyTaurus.pl w czasie funkcjonowania Odkrywcy Taurus.
 2. Udział w Odkrywcach Taurus oznacza jego jednoczesną dobrowolną akceptację na warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
 3. Taurus zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje Odkrywców Taurus za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu przez Uczestnika może on zrezygnować z członkostwa w Odkrywcy Taurus. Brak rezygnacji w terminie 14 dni od daty przesłania informacji o zmianach, oznacza akceptację nowego regulaminu przez Uczestnika.
 4. Organizator może zawiesić lub zakończyć Odkrywcy Taurus. O takiej decyzji zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy Odkrywcy Taurus za pośrednictwem poczty elektronicznej, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Odkrywcy Taurus. Informacja ta może zostać przekazana także na stronie pod adresem taurus.info.pl, w Salonach sprzedaży lub w materiałach reklamowych.
 5. Wszelkie materiały promocyjne oraz marketingowe stanowią wyłącznie charakter informacyjny.
 6. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.
 7. Odkrywcy Taurus nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Odkrywcy Taurus nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Odkrywców Taurus, zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 12.08.2019r.


Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku Nasza strona wykorzystuje pliki cookie to poprawnego świadczenia usług oraz gromadzenia anonimowych statystyk.
Jeśli nie chcesz, aby ciasteczka były zapisywane na twoim urządzeniu, zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
Przejdź do serwisu